Results 1 to 10 of 39

Tabu Moonlight

Byo to przelotne tak Myle, e nie byo wcale Widziaem to tylko ja Pniej znikno gdzie Lecz ja We mnie yje ta chwila Pij wino i myl Pij wino i czuj...

Historia Do Zapomnienia Moonlight

[music: Potasz, Konarska, Kutys; lyrics: Potasz] DziÅ? ju¿ nie ma piêkna we mnie... DziÅ? zginê³a ¿ycia twego s³odycz... Odebra³em ciê matc...

Zapach Moonlight

[music: Podciechowski, Kutys, Kazmierski, Konarska; lyrics: Konarska] cofnij siê, Wypowiedz znów Imiê me. Spróbuj dziÅ? przypomnieæ sobie Moj¹ ...

Yaishi Moonlight

[music: Podciechowski, Kutys, Kozmierski, Konarska; lyrics: Potasz] Mi³oÅ?ci zdrada siostr¹ jest PrzyjaŸñ nie mieszka w nas. Zmys³y k³amc¹ dos...

Meren Re (Dobranoc) Moonlight

[tekst: daniel potasz; muzyka: daniel potasz, maja konarska] Pole ociekaj¹cych bólem kamieni Prywatne tragedie tysiêcy rodzin S³ucham, s³yszê j...

Hexe Moonlight

Czasem przychodzi kto I mwi dugo - ja sucham Czasem przychodzi kto I mwi gono - ja sucham Podsyca zo, karmi mnie stosem sw Karmi mnie stosem sw ...

Ronaa [Video Clips] Moonlight

Wanie budz si Nie bardzo chc Nic nie bdzie tak Ju powiedziane Znika gdzie ten czar Wraliwych chwil Zemci si czas I brak sw Nigdy nie powiem ...

Flos [*] Moonlight

Co chcia³am ci daæ to masz ¯niwa przesz³y obok mnie £±ka... Zbo¿e k³ania siê Kosisz gdy przychodzê po sny Kogo we¼miesz ... Wybór twój Pr...

List Z Raju [*] Moonlight

[tekst: daniel potasz; muzyka: daniel potasz, maja konarska] Komu mogê powiedzieæ Jak nie to Tobie Przyjacielu co siê dzieje w raju Co siê sta³o...

Irish Coffee [*] Moonlight

Give me your hand I'll put in on my wet body I'm going to test your speed In drinking Irish coffee Don't go away You are my lover Stay with me...
Page 1 of 4