Habang tumutunog ang gitara sa 'kin, makinig ka sana
Dumungaw ka sa bintana na parang isang harana
Find more lyrics on http://mp3lyrics.com
Sa awit na aking I-sinulat ko kagabi
'Wag sanang...