Meron akong kwento
Isang love story na
Nangyari sa kanto
Find more lyrics on http://mp3lyrics.com
Habang ako'y papunta saking trabaho
Ay may tumatakbo at bigla nalang
Kaming dalawa'y nag...