What is a flapjack?

Buh duh da dah duh dah duh, buh duh da dah duh dah duh, buh da dah duh duh duh, dah dah da da
I'm digging them flapjacks [x2]
Find more lyrics on http://mp3lyrics.com

[v...