..Got my Cds on deck and everything ready..
[Jin] Yo, waddup waddup waddup my man?
[guy] Oh Jin MC, wassap baby 'Jo maiyo'? {he pronounces it wrong}
[...