Sola har sovna, så månen har fri.
Og jorda, ho er ikkje heime.
Find more lyrics on http://mp3lyrics.com
Jorda er borte hjå kjærasten sin.

Så eg syng min sjøfararsong som alltid har virk...