I dag var der ein fugl her i glaskarmen min att. Sjeldsynt glede: Den sama gamle fuglen Stod der med sitt gule nebb og nappa sine fjør, Slik som eg ka...