Hørr de rir et rykte sørfra
Herskjold og herda oddar herje
Kampkloke, hissige kjølskodde hestar
Find more lyrics on http://mp3lyrics.com
Spydver i vente
Med dragar i stavnen

Malmste...