Sven Korner var i aviså på mandag
Stort bilde frå en gong han danste vals
Find more lyrics on http://mp3lyrics.com
Han tok livet av Victoria
Kom heim og forklar til Christiania
Kom her...