Woe baby nani o miteruno?
Mukai kaze sono mukoo ni
Donna miraizu o
Find more lyrics on http://mp3lyrics.com
Hitomi hosome egakuno?
Oh Baby sabishii yoru niwa
Akiru hodo denwashita
Daked...