I want the sun, I want the moon
I curse the Devil, I curse God
I deny hell, I deny heaven
My curse will not be broken, ever!

I will torture God ...