[Intro - Daz]
Man, nigga (?) is tore up, knahmsayin?
Shh, hop in the car, yo-yo-yo turn that music down
Yeah-yeah, why'knahmsayin?
Let's jack these ni...