I'm your sunshine!
Kono natsu wo matsu
Seijuku ga e ni kaita you ni mieru yo
Find more lyrics on http://mp3lyrics.com

You're my sunshine!
Kono ashi ga naru
Itsu no hi ka anata to enikki naga...