Find more lyrics on http://mp3lyrics.com
Jeg dyker rottene til min egen vrede, og ser mine spirer gro
I en kamp mot minegen glede, prover jeg a slikke mine sar
Da jeg ikke lenger lot dem dr...