Chuaigh mé isteach I dteach aréir
Is d'iarr mé cairde ar mhnaoi an leanna.
Find more lyrics on http://mp3lyrics.com
Is é dúirt sí liom "Ní bhfaighidh tú deor.
Buail an bóthar is gabh abhai...