Tornede veier hvor minner farer
Od hviskes vekk
Forvitret som gammel stein
Find more lyrics on http://mp3lyrics.com
Aldri shulle vi legge det bak oss
Aldri skulle vi glemme
Det var aller...