Bliain mhór sa taca seo
Ba deas mo chulaith éadaigh
Ba lúfar éadrom aigeanta
Find more lyrics on http://mp3lyrics.com
A dhéanfainn bean a bhréagadh
Ach shantaigh mise an ghiobóg
Mar bhí ...