Ó éirigí suas a thogha na bhfear
Is cuirigí píce ar bharr gach cléith
Leagaigí síos iad lucht an droch-chroí
Find more lyrics on http://mp3lyrics.com
Agus cuirigí dlí na Fraince ar bun

...