(Hootenanny in E)

Well, it's a hootenanny
It's a hootenanny
It's a hootenanny
It's a hootenanny
It's a hootenanny
Boy, the candy
It's a hootenanny

Hootenanny Hootenanny
Hootenanny
Hootenanny
It's a hoot
It's a hoot

Chris, Chris Mars (?)
Find more lyrics on http://mp3lyrics.com

Hootenanny
Hootenanny
Hootenanny
Hootenanny
All night long