Lumpong naglalakad katabi niyay haring nakahubad
Binging nakikinig sa iyak ng piping mayroong tinig
Find more lyrics on http://mp3lyrics.com
Alisin ang iyong maskara at idilat ang mga mata
An...