Lambai-lambaikan tangan kau ke atas

}
Ku tak kisah pasal kau kalau kau memang poser
}
Lambai-lambaikan tangan kau ke atas

}
Ku tak kisah pasal kau k...