(george canseco)

Kung maibabalik pa ang nagdaang panahon
Maitutuwid ko pa
Ang bawat mali, kung nagawa kahapon
Find more lyrics on http://mp3lyrics.com
Na hanggang ngayo'why dama

Minsan, isa...