(jaypee garcia)

Hello kaibigan, kamusta ka na
Find more lyrics on http://mp3lyrics.com
Kay saya-saya muli kitang nakamusta
Mabuting kalagayan hangad ko sa 'yo
Kung ako'why tanungin mabuti na...